Τα εκπαιδευτικά videos για τη χρήση του WebHotelier booking engine είναι αποκλειστικά διαθέσιμα για τους ξενοδόχους πελάτες της fullybooked. Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας. Αν δεν έχετε κωδικό, παρακαλώ ζητήστε μας (μέσω email στο info@fullybooked.gr)  να σας στείλουμε τον κωδικό σας.